Anatomia kosci nadgarstka

Anatomiczna budowa nadgarstka jest dość skomplikowana. Osiem kości, z których składa się nadgarstek, ułożonych jest w dwóch szeregach. W skład każdego szeregu wchodzą cztery kości. W szeregu bliższym od strony promieniowej, znajdują się kości: łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta i leżąca na powierzchni dłoniowej kość grochowata. Szereg dalszy stanowią: kość czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata i kość haczykowata. Wszystkie wymienione kości są kośćmi krótkimi i na każdej z nich z wyjątkiem kości grochowatej odróżnia się sześć powierzchni: bliższą, dalszą, promieniową, łokciową, dłoniową i grzbietową. Ponadto poza złożoną budową szkieletu kostnego okolica nadgarstka charakteryzuje się obecnością licznych struktur miękkich, ważnych dla żywotności i prawidłowej funkcji ręki.

Kość łódeczkowata.

Kość łódeczkowata jest największą kością szeregu bliższego umiejscowioną od strony promieniowej – bocznej. Podobnie jak inne kości, które tworzą nadgarstek posiada sześć powierzchni. Wypukłą i gładką powierzchnię górną i dolną, łokciową, grzbietową, dłoniową oraz chropowatą i wąską powierzchnię promieniową. Kość łódeczkowata spośród ośmiu kości nadgarstka najczęściej ulega złamaniom.

Kość księżycowata.

Kość księżycowata wchodzi w skład kości nadgarstka. Posiada kształt półksiężyca i połączona jest za pomocą stawu z dolnym odcinkiem kości promieniowej.

Kość trójgraniasta.

Kość trójgraniasta jako jedna z ośmiu kości nadgarstka umiejscowiona jest w szeregu bliższym po stronie łokciowej. Cechą charakterystyczną kości trójgraniastej jest kształt zbliżony wyglądem do piramidy, której podstawa skierowana jest ku górze i bocznie. Jak większość kości nadgarstka posiada sześć powierzchni: (dalszą, bliższą, promieniową, dłoniową, grzbietową i przyśrodkową okrągławą powierzchnię części dłoniowej).

Kość grochowata.

Kość grochowata jest jajowatego kształtu i swym nieznacznym rozmiarem oraz tylko jedną powierzchnią stawową różni się od pozostałych kości nadgarstka. Grzbietowa powierzchnia tej kości jest gładka i połączona stawowo z kością trójgraniastą, natomiast powierzchnia dłoniowa jest chropowata i łączą się z nią: troczek zginaczy, więzadła kości grochowatej, mięsień kości grochowatej, mięsień zginacz łokciowy nadgarstka i mięsień odwodziciel palca małego. Ponadto po stronie promieniowej umiejscowiony jest mały rowek, w którym biegnie gałąź dłoniowa nerwu łokciowego.

Kość czworoboczna większa.

Kość czworoboczna większa umiejscowiona jest po między kością łódeczkowatą, a I kością śródręcza. Połączona jest z czterema kośćmi, a mianowicie z kością łódeczkowatą, kością czworoboczną mniejszą i I, i II kością śródręcza.

Kość czworoboczna mniejsza.

Kość czworoboczna mniejsza to najmniejsza kość szeregu dolnego. Podobnie jak kość czworoboczna większa połączona jest z kością łódeczkowatą. Ponadto łączy się z kością główkowatą, II kością śródręcza oraz z kością czworoboczną większą.

Kość główkowata.

Największą kość nadgarstka stanowi kość główkowata, zajmująca w nim środkowe położenie. Kość główkowata łączy się z siedmioma kośćmi: księżycowatą, łódeczkowatą, haczykowatą, czworoboczna mniejszą oraz II, III i IV kością śródręcza.

Kość haczykowata.

Kość haczykowata jest kształtu klinowatego i jak większość kości nadgarstka posiada sześć powierzchni. Podstawa klina skierowana jest ku dołowi, wierzchołek ku górze i bocznie. Cechą charakterystyczną kości haczykowatej od której pochodzi nazwa kości jest wyrostek haczykowaty odchodzący z powierzchni dłoniowej.

Eco Slim

Zamów dzisiaj i otrzymaj darmową wysyłkę i gwarancję satysfakcji.

50% Tylko dziś!

Be the first to comment on "Anatomia kosci nadgarstka"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*