Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości komercyjne to wszelkiego rodzaju nieruchomości, których celem jest przynoszenie zysku właścicielowi lub wykorzystywane przy prowadzeniu podstawowej działalności gospodarczej. Do najczęściej spotykanych nieruchomości komercyjnych należy zaliczyć biurowce, centra handlowe, hale magazynowe, magazyny handlowe i dom1niektóre budynku użyteczności publicznej (np. lotniska, dworce, itp.). W prawodawstwie polskim określenie nieruchomości komercyjne nie funkcjonuje, natomiast jest bardzo często spotykane w codziennej praktyce biznesowej i obrocie gospodarczym.

Polski rynek nieruchomości komercyjnych od kilku lat dynamicznie się rozwija i większość analityków rynku jest zgodna, że okres prosperity wciąż będzie trwał. Szczególny boom na nieruchomości inwestycyjne może nastąpić po wprowadzeniu od dawana oczekiwanych zmian w prawodawstwie dotyczącym własności gruntów.