Podłoga na ruchomym gruncie

Jeżeli wykonamy podbudowę podłogi z piasku i gruzu bez zagęszczenia nie uzyskamy trwałego podłoża. Grunt zagęszczamy w celu zminimalizowania ewentualnego jego osadzania. Gdy wrzucimy gruz luzem między jego kawałkami powstaną wolne przestrzenie, które mogą być skutkiem osiadania. W celu zabezpieczenia należy grunt zagęścić. Stopień osiadania zależy od wielkości wolnych przestrzeni w gruzie oraz od obciążenia posadzki.

Aby grunt odpowiednio zagęścić przed rozpoczęciem zasypywania podbudowy dno wykopu należy oczyścić z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

Zagęszczać grunt najlepiej jest pospółką, czyli mieszaniną piasku i żwiru musi być wykonana warstwami co 25 cm ubijakiem np ręcznym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie może być mniejszy niż I = 0,95 według próby normalnej Proctora.

Przykładowa warstwa podłogi na gruncie:

grunt